(312) 428-5600

W OGLOSZENIACH ZNAJDUJA SIE LINKI DO SPOTKAN ONLINE 

ODBYWAJACYCH SIE NA ZOOM.

W zwiazku z Covid-19 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem potwierdzenia czy spotkanie w danej lokacji ma miejsce.

Warsztaty … Warsztaty … Warsztaty – w ogloszeniach znajduje sie link do warsztatow online ktore odbeda sie w Lutym.  

Kim są Anonimowi Alkoholicy – Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright   „A.A. Grapevine”, Inc.

Na tej witrynie możesz uzyskać podstawowe materiały informacyjne o polskich grupach AA w Chicago i okolicach. Obecnie Anonimowi Alkoholicy, to około 2 miliony mężczyzn i kobiet, którzy czuli się podobnie beznadziejnie. Spotykamy się regularnie, aby dzielić się naszymi doświadczeniami, siłą i nadzieją. Nasze codzienne życie poprawiło się, w porównaniu z tym, czym było.

Kontakt

  • Telefon: (773) 767-7620
  • Poczta: Polski Dystrykt # 24 , 5701 W 63rd Street, Chicago, IL 60638
  • Email: polskieaachicago@gmail.com